0

השמות העץ היוחסין בעברית הם הפוכים

 לדוגמא: רות כהן יהיה מוצג בתרשים להדפסה  תור ןהכ

0 comments

Please sign in to leave a comment.