0

בעברית השמות מודפסים משמאל לימין- איך אפשר לתקן

0 comments

Please sign in to leave a comment.