0

Dubletter av profiler.

Hjälp med borttagning av dubbla profiler. Endast den profil som i februari 2014 lagts upp av N. I. Wickman skall behållas. Övriga skall tas bort. När detta skett så kommer jag att fylla på släktträdet.

De dupletter som ska tas bort är de som är upplagda efter 2014.

Tackar på förhand och önskar snabb hjälp med dessa åtgärder.

Gui D. Emanuelsson

0 comments

Please sign in to leave a comment.